Church (चर्च – के म जानै पर्छ ?)

Do I Have to Go?

Church can sometimes be an intimidating thing. It can look like a building full of perfect people who have perfect lives. Not a place where someone who has messed up belongs. But that’s not true. The church is God’s people who meet together because they love and need God, and love and need each other. Garrett Kell explains what the church is, and why it matters whether we go or not.

This book was made possible in partnership with Gospel Publication Pvt. Ltd. Visit their website here.

चर्च के म जानै पर्छ ?

कहिलेकाँही चर्चलाई हेर्दा डर पनि लाग्न सक्छ किनकि यो सिद्ध जीवनयापन गरिरहेका मानिसहरूले भरिएको भवनजस्तै देखिन्छ, जहाँ भताभुङ्ग जिन्दगी भएका मानिसहरूका लागि ठाउँ छैन । तर यो कुरा सत्य होइन । वास्तवमा चर्च भनेको परमेश्वरको मानिसहरूको जमात हो। उनीहरू एक आपसमा भेला हुन्छन् किनकि उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछन् अनि उहाँको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुका साथै एकअर्कालाई पनि प्रेम गर्दछन् अनि एकअर्काको आवश्यकतालाई पनि महसुस गर्दछन् । गेरेट केलले चर्च के हो र हामी चर्च गए पनि नगए पनि त्यो किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुराको बयान गर्दछन् ।