Rediscover Church (Odkryj kościół na nowo)

Why the Body of Christ Is Essential

Churches are currently facing a host of difficult issues―potential shut-downs and restrictions due to COVID-19, political dissension among members, racial division, church abuse scandals, and the list continues. While some attendees have temporarily turned to virtual church services, others are wondering if committing to a local church is worth the trouble. Is it really that important to gather each week?

Written for anyone struggling to answer this question, Collin Hansen and Jonathan Leeman help readers rediscover why the church is essential. Rediscover Church starts from the ground up, examining topics such as the mission of the church, the importance of preaching and teaching, church membership, church discipline, and how to love members who are different. This book is a timely reminder that the church is more than just a livestream―it is an essential fellowship of God’s people furthering God’s mission.

This book was made possible in partnership with Fundacja Ewangeliczna. Visit their website here.

Dlaczego Ciało Chrystusa jest istotne

Od momentu wybuchu światowej pandemii wielu chrześcijan porzuciło życie kościelne, czasami nawet zaniedbując nabożeństwa transmitowane przez internet. Ten trend zaczął się jeszcze przed pandemią COVID-19. Polaryzacja społeczna w niektórych kwestiach, między innymi politycznych czy rasowych sprawiła, że wiele osób postanowiło odsunąć się od kościołów i od siebie nawzajem. Nadszedł czas, aby na nowo zaangażować się w życie zgromadzeń jako bracia i siostry w Chrystusie.

W książce Odkryj Kościół na nowo, Collin Hansen i Jonathan Leeman dyskutują, dlaczego Kościół jest niezbędny w życiu chrześcijan i do wypełnienia Bożej myśli. Posługując się przykładami biblijnymi i osobistymi historiami pokazują czytelnikom prawdziwe Boże zamiary wobec gromadzenia się przez wspólnoty: duchowego wzmocnienia członków jako poszczególnych osób oraz całego ciała Chrystusa. W czasach nabożeństw internetowych, gdy kościoły wybiera się tak, jak robi się zakupy, odkryj, dlaczego przyszłość Kościoła leży w regularnych, wspólnych zgromadzeniach wierzących jako rodziny Bożej.