Rediscover Church Study Guide (Balik Tayo sa Church Study Guide)

Why the Body of Christ is Essential

With the COVID-19 pandemic, changing priorities, and polarizing political and social issues, many people are now choosing to worship online—or quit church altogether. Some are asking, Does God care whether I attend church at home or in person—or at all?

Over the course of 9 lessons, this companion to the book Rediscover Church emphasizes the significance of face-to-face fellowship with the family of Christ. Through guided study, Bible passages, and discussion questions, readers will find help to reengage with their local church.

Published in partnership with the Gospel Coalition and 9Marks.

This book was made possible in partnership with Treasuring Christ PH. Visit their website here.

Bakit Essential ang Katawan ni Crist

Dahil sa COVID-19 pandemic, paiba-ibang mga priorities, at mga political at social issues na nagiging dahilan ng pagkakahati-hati, maraming mga tao ang pinipili ang online worship, o kaya nama’y ayaw na talaga sa church. Ang iba ay nagtatanong, Mahalaga nga ba talaga sa Diyos kung aattend ako sa church sa bahay lang o in-person kasama ang church—o kahit hindi ay okay lang? Sa loob ng siyam (9) na sessions ng pag-aaral, itong study guide na ‘to para sa Balik Tayo sa Church ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng face-to-face na pakikipagkita o fellowship kasama ang ibang mga kapatid kay Cristo. Sa pamamagitan ng study guide na ‘to, gamit ang ilang mga highlights ng Balik Tayo sa Church, mga kaugnay na talata sa Bibliya, at mga tanong na sasagutin at pag-uusapan, makakatulong ito sa sinumang gagamit nito para muling makabalik at makakonekta sa kanilang local church.