What Is a Healthy Church Member? (स्वस्थ चर्च सदस्य के हो?)

What Is a Healthy Church Member? takes its cue from Mark Dever’s book What Is a Healthy Church?, which offered one definition of what a healthy church looks like biblically and historically. Pastor Thabiti Anyabwile attempts to answer the natural next question: “What does a healthy church member look like in the light of Scripture?” God intends for us to play an active and vital part in the body of Christ, the local church. He wants us to experience the local church as a home more profoundly wonderful and meaningful than any other place on earth. He intends for his churches to be healthy places and for the members of those churches to be healthy as well. This book explains how membership in the local church can produce spiritual growth in its members and how each member can contribute to the growth and health of the whole.

This book was made possible in partnership with Gospel Publication Pvt. Ltd. and Himalayan Translation Network.


यो एक व्यावहारिक निर्देशिका हो, यद्यपि यो धार्मिक उपयोगितावादबाट स्वतन्त्र छ जुन यस विधामा प्रायः मानिसहरूलाई खुशी पार्ने कार्यहरूले परिचित छ । यस पुस्तकलाई सँगै पढ्न र यसको सल्लाहलाई अँगाल्नको लागि कुनै नेतृत्व र विश्वासको समुदायले रोज्छ भने, उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको परिवारको रूपमा बुद्धि, शक्ति, प्रेम, र संसारमा साक्षी दिने कुरामा बढ्दै गरेको देख्नेछन् ।