Who Is Jesus? (Kiyes Jezi Ye?)

A famed historian once noted that, regardless of what you think of him personally, Jesus Christ stands as the central figure in the history of Western civilization. A man violently rejected by some and passionately worshipped by others, Jesus remains as polarizing as ever. But most people still know very little about who he really was, why he was really here, or what he really claimed. Intended as a succinct introduction to Jesus’s life, words, and enduring significance, Who Is Jesus? offers non-Christians and new Christians alike a compelling portrait of Jesus Christ. The Haitian Creole version of this book encourages readers to carefully consider the history-shaping life and extraordinary teachings of the greatest man who ever lived.


 Jwenn repons la pou kesyon ki pi enpòtan ou ka janm poze.

 ‘’ Nan yon fason moun kapab li byen vit, Gilbert chèche nan paj Bib la verite sou sa Jezi di sou li menm. Sa se yon liv esansyèl pou kretyen ak pou moun kap fè rechèch. ‘’ 
—Jim Daly, prezidan Focus On The Faily

‘’ Sa pral yon bon zouti pou mennen moun fè konesans ak moun ki pi mèveye ki te janm viv sou la tè. ‘’
—Atrenè Ron Brown, Inivèsite Nebraska Cornhuskers 

‘’ Pi gran abilite Greg genyen, se kapasite pou l di gwo pawòl nan yon langaj senp. Liv << Kiyès Jezi ye?>> a ede nou distenge Kris jan li prezante tèt li ak jan nou te defòmel la. ‘’ 
—J.D Greear, Pastè Titilè the Summit Church, Kawolin di Nò 

‘’ Gilbert pote limyè tou nèf sou sa nou abitye tande, li prezante evènman yo ak tout siyifikasyon yo. Sa se yon envitasyon pou ou menm kap li liv sa pou w konnen Jezi menm. 
—Mark Dever, Pastè an Chèf legliz Batis Capitol Hill, Washinton D.C, Prezidan 9Mak