Evangelism (Evangelizace)

How the Whole Church Speaks of Jesus

Evangelism is more than a program. In Evangelism, author J. Mack Stiles casts a biblical picture where evangelism is simply part of the culture. Leaders share their faith consistently and openly. Members follow, encouraging one another to make evangelism an ongoing way of life. No program here.

This book was made possible in partnership with Didasko. Visit their website here.

KDYŽ CELÁ CÍRKEV MLUVÍ O JEŽÍŠI

Každých pár let propadnou sbory nejnovější evangelizační módě. Vedoucí zorganizují nový program a členové sboru vyrazí do útoku. Představte si ale církev, ve které evangelizace neodmyslitelně patří ke sborovému životu. Vedoucí vytrvale a otevřeně hovoří o své víře. Členové se řídí jejich příkladem a navzájem se povzbuzují k tomu, aby se pro ně evangelizace stala trvalou součástí života. Právě s tímto způsobem zvěstování evangelia seznamuje tato útlá a velice zajímavá knížka. Nepřináší žádný program. Možná však vašemu sboru ukáže nový způsob, jak evangelium společně žít i sdílet.