Evangelism (Ewangelizacja)

How the Whole Church Speaks of Jesus

Evangelism is more than a program. In Evangelism, author J. Mack Stiles casts a biblical picture where evangelism is simply part of the culture. Leaders share their faith consistently and openly. Members follow, encouraging one another to make evangelism an ongoing way of life. No program here.

This book was made possible in partnership with Fundacja Ewangeliczna. Visit their website here.

Jak Kościół Opowiada O Jezusie

Ewangelizacja to coś więcej niż program

Co kilka lat kościoły poddają się w kwestii ewangelizacji najnowszej modzie. Przywódcy wprowadzają nowy program, a członkowie go realizują. Spróbuj jednak wyobrazić sobie kościół, w którym ewangelizacja stanowi po prostu część jego kultury. Przywódcy dzielą się wiarą w sposób otwarty i konsekwentny. Członkowie idą w ich ślady, zachęcając się wzajemnie, aby ewangelizacja stała się ich stylem życia. W taki właśnie sposób ewangelizacja została przedstawiona w tej krótkiej, ale fascynującej książce. Nie znajdziesz tu programu. Ale książka ta może wskazać twojemu kościołowi zupełnie nowy sposób życia ewangelią i dzielenia się nią.