Sound Doctrine (Sağlam Öğreti)

How a Church Grows in the Love and Holiness of God

How do you feel about doctrine? Whatever answer comes to mind, this book will not only convince you that sound doctrine is vital for living a godly life, it will also explain the essential role of theology in the life of a healthy church.

Thinking rightly about God affects everything, from guiding us in practical issues to growing a church’s unity and witness. This short, readable book shows how good theology leads to transformation, life, and joy.

This book was made possible in partnership with Karanlıktan Işığa Yayinlari (Out of Darkness, Light). Visit their website here.

BİR KİLİSE TANRI’NIN SEVGİSİNDE VE KUTSALLIĞINDA NASIL BÜYÜR?

ÖĞRETİ (DOKTRİN) HAKKINDA NE HİSSEDİYORSUNUZ?

Aklınıza hangi cevap gelirse gelsin, bu kitap sizi yalnızca sağlam öğretinin Tanrı’ya yaraşır bir yaşam sürmek için hayati olduğuna ikna etmekle kalmayacak, aynı zamanda teolojinin, sağlıklı bir kilisenin yaşamındaki olmazsa olmaz rolünü açıklayacak.

Sonuçta, Tanrı hakkında doğru düşünmek gündelik meselelerde bize yol göstermekten bir kilisenin birliğini ve tanıklığnı geliştirmeye kadar her şeyi etkiler.

Bu kısa, okunabilir kitap iyi teolojinin nasıl değişime, yaşama ve sevince götürdüğünü gösteriyor.