Why Trust the Bible? (Bakit Maaasahan ang Bible)

The Bible stands at the heart of the Christian faith. But this leads to an inescapable question: why should we trust the Bible? Written to help non-Christians, longtime Christians, and everyone in between better understand why God’s Word is reliable, this short book explores the historical and theological arguments that have helped lead millions of believers through the centuries to trust the Bible, from Genesis to Revelation. Written by pastor Greg Gilbert, author of the popular books What Is the Gospel? and Who Is Jesus?, this volume will help Christians articulate why they trust the Bible when it comes to who God is, who we are, and how we’re supposed to live.

This book was made possible in partnership with Treasuring Christ PH. Visit their website here.

Pag-aralan kung Paano Ipagtanggol ang Katotohanan ng Salita ng Diyos “Naglatag si Gilbert ng mga magagandang argumento para maging kapani-paniwala na ang Bible ay mapagkakatiwalaan – sa parang nagbibigay sa mga mananampalataya ng kasanayan kung paano harapin ang mga tanong at pagdududa ng mundong ito.”
—Josh McDowell, author and speaker

“Gamit ang ordinaryong pananalita, ipinapakita ni Gilbert kung bakit natin mapagkakatiwalaan ang Scripture at dapat pagtuunan ng pansin sa kung ano ang sinasabi nito tungkol sa buhay.”
—Darrell L. Bock, Executive Director of Cultural Engagement, Howard G. Hendricks Center, and Senior Research Professor of New Testament Studies, Dallas Theological Seminary

“Dahil mahusay ang pagkaka-research at madaling intindihin ang pagkakasulat, isa ito sa mga resources a babalik-balikan ko at irerekomenda sa mga naghahanap ng kasagutan sa mga tanong nila at sa mga bagong mananampalataya.”
—J. D. Greear, Lead Pastor, The Summit Church, Durham, North Carolina