Why Trust the Bible? (Poukisa Ou Dwe Kwe Labib?)

The Bible stands at the heart of the Christian faith. But this leads to an inescapable question: why should we trust the Bible? Written to help non-Christians, longtime Christians, and everyone in between better understand why God’s Word is reliable, this short book explores the historical and theological arguments that have helped lead millions of believers through the centuries to trust the Bible, from Genesis to Revelation. Written by pastor Greg Gilbert, author of the popular books What Is the Gospel? and Who Is Jesus?, this volume will help Christians articulate why they trust the Bible when it comes to who God is, who we are, and how we’re supposed to live.


APRANN DEFANN VERITE PAWȮL BONDYE A

¨Gilbert plase kat agiman konpile nan sipò verite Bib la-pandan lap ekipe kwayan yo ak yon zouti enpòtan pou angaje yon mond enkredil.¨
—Josh McDowell, otè e konferansye

¨Nan chak lang, Gilbert moutre poukisa nou ka kwè Ekriti yo e pote atansyon sou sa li di de lavi. ¨
—Darrell L. Bock, Direktè Egzekitif de Cultural Engagement, Howard G. Hendricks Center, e Prensipal Pwofesè ki fè rechèch nan Etid Nouvo Testaman an, Seminè Teolojik Dallas

¨Bon rechèch ak ekriti aksesib, sa a se va youn nan premye ale chèche pou moun ki pi fè rechèch ak nouvo kwyan yo.¨
—J.D. Greear, Pastè Lidè, The Summit Church, Durham, Kawolin di Sid

¨Poukisa ou kwè nan Bib la? Se yon gran resous pou ekipe Kretyen yo pou defann Bib la ak pasyon, e li defye enkredil yo tou pou repanse sou pozisyon yo.¨
—Christian Wegert, Pastè an chèf, Arche Gemeinde, Humburg, Almay.