Church Discipline (Církevní kázeň)

9Marks

How the Church Protects the Name of Jesus

Church discipline is essential to building a healthy church. So how exactly do we practice church discipline? Jonathan Leeman helps us face the endless variety of circumstances and sins for which no scriptural case study exists, sins that don’t show up on any list and need a biblical framework to be corrected appropriately in love. Here is a contemporary and concise how-to guide that provides a theological framework for understanding and implementing disciplinary measures in the local church, along with several examples of real-life situations and the corresponding responses.

This book was made possible in partnership with Didasko. Visit their website here.

Jak chránit Ježíšovo jménoà

K budování zdravého sboru je nezbytná církevní kázeň. Jak bychom ji ale měli konkrétně uplatňovat v praxi?

Jonathan Leeman nám pomáhá čelit nesčetným variantám okolností a hříchů, u nichž nenacházíme žádný biblický příklad, jímž bychom se mohli řídit, nebo hříchů, které se neobjevují na žádném seznamu a vyžadují biblický rámec pro vhodné a láskyplné vedení.

Tato kniha slouží jako stručný praktický průvodce, který poskytuje teologický rámec pro porozumění kázeňským opatřením i způsobu, jak je uplatňovat v místním sboru, a navíc v ní najdete různé příklady ze skutečného života spolu s vysvětlením, jak je řešily příslušné sbory.