Conversion (Nawrócenie)

How God Creates a People

Does what a church believes about how people become Christians change how we do evangelism? In this concise book, Michael Lawrence explains the doctrine of conversion and helps us consider the relationship between what we believe about how people are saved and our approach to sharing the gospel in the context of the local church. Readers of this book will understand how the local church should participate in the conversion process through ordinary means, such as biblical preaching and intentional relationships.

This book was made possible in partnership with Fundacja Ewangeliczna. Visit their website here.

Jak Bóg Stwarza Swój Lud

W jaki sposób zrozumienie nawrócenia kształtuje naszą służbę?

Model funkcjonowania kościoła wiele mówi  o naszym poglądzie na to, w jaki sposób można być zbawionym. Jeśli kościół naprawdę bierze sobie do serca biblijne nauczanie o nawróceniu, będzie nawoływał ludzi do opamiętania i wiary, a nie tylko do jednorazowej decyzji, emocjonalnego uzdrowienia albo moralnego stylu życia. Ta krótka książka została napisana po to, żeby pomóc kościołom dobrze zrozumieć, w jaki sposób biblijna doktryna nawrócenia powinna wpływać na nauczanie, ewangelizację, uczniostwo, członkostwo oraz każdy inny aspekt życia lokalnego kościoła.