Nine Marks of a Healthy Church (9 Semne ale unei biserici sănătoase)

9Marks

Dever challenges the church to be a corporate display of God’s glory by issuing a clarion call for biblical fidelity in an age of increasing pragmatism.

What makes for a healthy church? A large congregation? Plentiful parking? Vibrant music?

You may have read books on this topic before – but not like this one. This new expanded edition of Nine Marks of a Healthy Church is not an instruction manual for church growth. It is a pastor’s recommendation of how to assess the health of your church using nine crucial qualities that are neglected by many of today’s churches.

Whether you’re a church leader or an involved member of your congregation, you can help cultivate these elements in your church, bringing it new life and health for God’s glory.

This book was made possible in partnership with Făclia Publishing House. Visit their website here.

De ce anume are nevoie o biserică pentru a fi sănătoasă? De o congregaţie numeroasă? De o parcare mare? De muzică antrenantă?

Probabil că aţi mai citit cărţi despre acest subiect – dar nu ca aceasta. Prezenta ediţie adăugită a cărţii Nouă semne ale unei biserici sănătoase nu este un manual de creştere a bisericii. Aceasta este recomandarea unui pastor care ne arată cum să evaluăm sănătatea bisericilor noastre folosind nouă calităţi esenţiale ale bisericii care sunt neglijate de multe biserici din zilele noastre.

Fie că eşti un lider în biserică sau un membru al acesteia, poţi ajuta la cultivarea acestor calități în biserica ta, aducând o viaţă nouă şi sănătate spirituală pentru slava lui Dumnezeu.