What Is the Gospel? (Ano ang Gospel?)

This book carefully examples the central structure of the gospel and explores the effects the gospel can have in individuals, churches, and the world. Both Christian and non-Christian readers will gain a clearer understanding of the gospel.

This book was made possible in partnership with Treasuring Christ PH. Visit their website here.

Naisip mo ba na lahat ng mga bagay na totoo tungkol sa kaligtasan mo at sa mga tinatanggap mong biyaya galing sa Diyos ay totoo rin para sa mga kapatid mo sa church na kinaiinisan mo? Ang mga kapatid mong ito ay naniniwala rin at minamahal rin ang Panginoong Jesus. Dagdag pa riyan, sila rin ay iniligtas at pinatawad ng Panginoon na nagligtas at nagpatawad rin sa iyo. Subukan mong isipin yung isang kapatid mo sa church na hindi mo nilalapitan o hindi mo kinakaibigan dahil iniisip mong hindi naman talaga kayo magkakasundo. O yung kapatid mo sa church na hindi mo na pinapansin nang pagkatagal-tagal dahil nagkaaway kayo at hindi na nagkapatawaran. Tapos isipin mo ngayon na parehas lang naman kayo ng Panginoon na minamahal at pinananampalatayanan. Si Cristo na namatay para sa iyo ay namatay rin para sa kanya.