What Is the Gospel? (Vad är evangeliet?)

What is the gospel? It seems like a simple question, yet it has been known to incite some heated responses, even in the church. How are we to formulate a clear, biblical understanding of the gospel? Tradition, reason, and experience all leave us ultimately disappointed. If we want answers, we must turn to the Word of God. Greg Gilbert does so in What Is the Gospel? Beginning with Paul’s systematic presentation of the gospel in Romans and moving through the sermons in Acts, Gilbert argues that the central structure of the gospel consists of four main subjects: God, man, Christ, and a response. The book carefully examines each and then explores the effects the gospel can have in individuals, churches, and the world. Both Christian and non-Christian readers will gain a clearer understanding of the gospel in this valuable resource.

This book was made possible in partnership with Rotad. Visit their website here.

Vad är Evangeliet? I förordet skriver D.A. ”Don” Carson, professor i Nya testamentet och ledare för The Gospel Coalition: ”Klarheten i Gregs framställning är rakt igenom beundransvärd. Denna bok kommer att skärpa tänkandet hos många mogna kristna. Men vad viktigare är: detta är en bok som på bred front behöver spridas till ledare i församlingar, unga kristna och även till de som ännu inte satt sin tro till Kristus, men som vill få en tydlig förklaring av vad evangeliet är.”