What Is the Gospel? (Tin Lành Là Gì?)

What is the gospel? It seems like a simple question, yet it has been known to incite some heated responses, even in the church. How are we to formulate a clear, biblical understanding of the gospel? Tradition, reason, and experience all leave us ultimately disappointed. If we want answers, we must turn to the Word of God. Greg Gilbert does so in What Is the Gospel? Beginning with Paul’s systematic presentation of the gospel in Romans and moving through the sermons in Acts, Gilbert argues that the central structure of the gospel consists of four main subjects: God, man, Christ, and a response. The book carefully examines each and then explores the effects the gospel can have in individuals, churches, and the world. Both Christian and non-Christian readers will gain a clearer understanding of the gospel in this valuable resource.

Hai thực tế làm cho cuốn sách này trở nên cực kỳ quan trọng: tính trung tâm của tin lành trong tất cả các thế hệ và sự nhầm lẫn về tin lành trong thế hệ của chúng ta. Tin lành Là Gì? cung cấp một lời giải thích trung thực với Kinh Thánh về tin lành và trang bị cho cac Cơ đốc nhân để nhận ra những sai lệch ra từ thông điệp vinh quang đó. Tôi ước gì mình có thể tận tay tặng cuốn sách này cho mọi mục sư và thành viên hội thánh.

C. J. MAHANEY, CHỨC VỤ SOVEREIGN GRACE

Greg Gilbert là cậu học trò mà tôi có vinh dự và đặc ân được giảng dạy cho cậu ấy và hiện giờ là người đang dạy lại cho tôi. Cuốn sách nhỏ nhắn về tin lành này là một trong những cuốn sách có nội dung thông suốt và quan trọng nhất mà tôi từng đọc trong những năm gần đây.

MARK DEVER, MỤC SƯ CAO CẤP, CAPITOL HILL NHÀ THỜ BAPTIST, WASHINGTON DC