What Is a Healthy Church? (Ce este o biserică sănătoasă?)

9Marks

What is an ideal church, and how can you tell? Author Mark Dever seeks to help believers recognize the key characteristics of a healthy church: expositional preaching, biblical theology, and a right understanding of the gospel. Dever then calls us to develop those characteristics in our own churches. By following the example of New Testament authors and addressing church members from pastors to pew sitters, Dever challenges all believers to do their part in maintaining the local church. What Is a Healthy Church? offers timeless truths and practical principles to help each of us fulfill our God-given roles in the body of Christ.

This book was made possible in partnership with Făclia Publishing House. Visit their website here.

Ce este o biserică ideală şi pe ce bază o poţi descrie în acest fel?

Prin ce se deosebeşte aceasta de celelalte biserici? Şi mai important, cum se comportă ea diferit, în special în societate? Cei mai mulţi dintre noi nu ştiu exact cum să răspundă acestor întrebări, cu toate că e posibil să avem anumite idei preconcepute. Dar având această carte nu trebuie să-ţi mai faci griji în această privinţă.

Mark Dever caută să-i ajute pe credincioşi să identifice caracteristicile cheie ale unei biserici sănătoase: predicarea expozitivă, teologia biblică şi o înţelegere corectă a Evangheliei. După aceea Dever ne îndeamnă să dezvoltăm aceste caracteristici în bisericile noastre. Urmând exemplul autorilor Noului Testament şi vorbind membrilor bisericii, începând de la pastori şi până la ascultătorii din bănci, Dever îi încurajează pe toţi credincioşii să-şi îndeplinească fiecare rolul pentru susţinerea bisericii locale. Ce este o biserică sănătoasă? ne oferă adevăruri atemporale şi principii practice pe baza cărora ne putem îndeplini fiecare rolul primit de la Dumnezeu pentru trupul lui Cristos.