What Is a Healthy Church? (Jak wygląda zdrowy kościół?)

9Marks

What is an ideal church, and how can you tell? Author Mark Dever seeks to help believers recognize the key characteristics of a healthy church: expositional preaching, biblical theology, and a right understanding of the gospel. Dever then calls us to develop those characteristics in our own churches. By following the example of New Testament authors and addressing church members from pastors to pew sitters, Dever challenges all believers to do their part in maintaining the local church. What Is a Healthy Church? offers timeless truths and practical principles to help each of us fulfill our God-given roles in the body of Christ.

This book was made possible in partnership with Fundacja Ewangeliczna. Visit their website here.

Jak wygląda zdrowy kościół i jak można go rozpoznać?

Mark Dever, autor książki, pomaga chrześcijanom rozpoznać kluczowe cechy zdrowego kościoła: ekspozycyjne zwiastowanie, biblijną teologię i właściwe zrozumienie ewangelii, a następnie wzywa nas, abyśmy rozwijali te cechy w naszych kościołach. Biorąc przykład z autorów Nowego Testamentu, Mark wzywa wierzących, aby wiernie wykonywali swoją część pracy w życiu lokalnego kościoła (zboru). Książka „Jak wygląda zdrowy kościół?” zawiera ponadczasowe prawdy i praktyczne zasady, które pomogą każdemu z nas dobrze wywiązać się z roli, jaką Bóg powierzył nam w Ciele Chrystusa.